Język niemiecki

język niemieckiDla kogo przeznaczony jest kurs:

Kurs przeznaczony jest dla osób, które kontynuują naukę i podwyższają kwalifikacje językowe oraz dla rozpoczynających od zera.
Nauka języka niemieckiego podzielona jest na kurs ogólny oraz na kursy certyfikatowe. Dla młodzieży szkół średnich mamy dodatkową ofertę - przygotowanie do matury.
Na wyższych stopniach zaawansowania prowadzimy kursy konwersacyjne, dzięki którym jeszcze bardziej rozwijamy umiejętności z zakresu mówienia i rozumienia ze słuchu.
Wszystkim tym, którym zależy na opanowaniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach związanych z pracą polecamy kursy Wirtschaft Deutsch

Kwalifikacja na odpowiedni poziom:

Kwalifikacja na poziomy odbywa się po napisaniu testu kwalifikującego oraz rozmowie z lektorem.

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne najczęściej w poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki. Możliwe jest także wybranie opcji raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne w piątki lub w soboty.

Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia dodatkowe, konwersacje i egzaminy odbywają się w piątki oraz soboty

Ciekawostki

Liczba mówiących językiem niemieckim jako językiem ojczystym to ok. 95 milionów a jako językiem obcym ok. 280 milionów. Język urzędowy w Niemczech, Austrii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Luksemburgu, Belgii, region Trydent-Górna Adyga we Włoszech, Śląsk w Polsce (język urzędowy/pomocniczy) i jeden z urzędowych w Unii Europejskiej. Regulowany przez Międzypaństwową Komisję Ortografii Niemieckiej. Dialekty języka niemieckiego (często w kontakcie z innymi językami) odegrały kluczową rolę w kształtowaniu się kilku innych języków. Przykładem jest tu wykształcony w średniowieczu język jidysz oraz język luksemburski. W XIX wieku natomiast z kilku dialektów niemieckich rozwinął się w USA język pensylwański (jeśli nie uznawać go za odmianę języka niemieckiego).